Skip to content
Visma vergroot marktaandeel in het onderwijs door overname Datapas

Persbericht -

Visma vergroot marktaandeel in het onderwijs door overname Datapas

Visma, Europees leider in cloudsoftware, neemt Datapas over. Datapas levert planning-, control- en monitoringsoftware voor het onderwijs. Om de groeiambities te realiseren, gaat het softwarebedrijf uit Haarlem samenwerken met andere Vismabedrijven die de onderwijssector bedienen.

De cloudoplossingen van Datapas ondersteunen schoolbesturen in het opstellen van begrotingen en forecasts, strategische personeelsplanning, leerlingprognoses en het zo efficiënt mogelijk rapporteren hierop. Datapas koppelt met HR- en financiële software, maar ook met specifieke onderwijstoepassingen en systemen van organisaties als Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kansen voor groei

Klanten van Datapas uit het primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs met in totaal bijna 1 miljoen leerlingen maken dagelijks gebruik van de software. Kansen voor groei ziet Datapas vooral in de verdere uitbreiding in het MBO, samenwerkingsverbanden in het onderwijs, kinderopvang en de expansie richting HBO en WO. Via de software zijn namelijk de begrotingen van verschillende identiteiten onder te brengen in 1 omgeving.

Hoewel het bedrijf de marktleider is in het primair en voortgezet onderwijs, maken veel onderwijsinstellingen hun rapportages, scenario’s en verantwoordingen nog steeds in Excel. Daarin liggen groeikansen omdat Excel foutgevoelig is en geen automatische ondersteuning biedt voor wet- en regelgeving als OCW-bekostiging en het doorrekenen van de loonberekeningen op basis van de CAO. Daarnaast leent Excel zich niet goed om met meerdere mensen in samen te werken. Om succesvol de volgende fase in te kunnen gaan is Datapas nu onderdeel van Visma.

Maarten Vissers, oprichter en directeur van Datapas: “Visma is zich meer gaan richten op de onderwijssector. Voor ons is het aantrekkelijk om nu aan te sluiten zodat we samenwerkingen kunnen opstarten met Vismabedrijven die het onderwijs ondersteunen. Daar zie ik veel toekomst in. Daarnaast profiteren we van de kennis binnen Visma op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, marketing en sales”.

Verbinding leggen

Guus de Vink, directeur sales en marketing bij Datapas: “Met onze software leggen we verbindingen tussen mensen binnen de organisatie. Daarnaast verbindt onze software systemen met elkaar zodat er geïntegreerde informatie ontstaat om betere beslissingen te nemen. Nu we zijn aangesloten bij Visma kunnen we de verbinding leggen met andere Visma-bedrijven om zo de onderwijssector nog meer toegevoegde waarde te bieden.”

John Reynders, Area Director Benelux bij Visma: “We zijn erg blij dat Datapas onderdeel uitmaakt van de Visma familie. De onderwijssector staat voor een grote uitdaging om de onderwijskwaliteit hoog te houden en een aantrekkelijke werkgever te blijven. Met de software van Datapas, die gegevens haalt uit andere systemen, kunnen onderwijsbesturen de vinger aan de pols houden bij ontwikkelingen in hun organisatie en tijdig daarop anticiperen. Dat helpt het onderwijs om wendbaar en weerbaar te blijven.”

Datapas blijft onder de eigen naam en met het huidige team van 20 medewerkers opereren als zelfstandig onderdeel binnen de Visma Groep. Wel gaat het samenwerken met bedrijven die de Visma Connected Experience voor het onderwijs vormen. Dit is een programma waar Vismabedrijven met onderwijsinstellingen en onderwijsbureaus samenwerken aan goed beveiligde geïntegreerde cloudoplossingen voor een toekomstgerichte bedrijfsvoering en onderwijslogistiek. Overeenkomsten met klanten blijven ongewijzigd.

Onderwerpen


Over Visma

Visma is een van Europa’s toonaangevende leveranciers van bedrijfskritische software voor een efficiëntere en veerkrachtige samenleving. Door het werk van bedrijven en organisaties van elke omvang te vereenvoudigen en te automatiseren, verbeteren we het dagelijks leven van mensen. Met 15.000 medewerkers, 1.200.000 klanten uit de particuliere en publieke sector in de Benelux, Scandinavië, Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika, en een netto-omzet van € 2.081 miljoen in 2021, zetten we ons in om morgen beter te maken dan vandaag. Kijk op www.visma.nl voor meer informatie.

Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse en Belgische markt omvat oplossingen voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-government. Visma Benelux bestaat uit 45+ bedrijven die zich allemaal richten op bedrijfskritische cloudsoftware. Visma is trotse titelsponsor van Team Jumbo-Visma, een van ‘s werelds beste wieler- en schaatsteams.

Over Datapas
Datapas is een innovatief softwarebedrijf dat oplossingen levert voor het onderwijs op het vlak van planning en control en monitoring van het onderwijsrendement.

Datapas is in 1988 opgericht door Maarten Vissers en startte als consultancybedrijf voor het voortgezet onderwijs. Het bedrijf uit Haarlem is uitgegroeid tot softwarespecialist die flexibele standaard applicaties biedt. Schoolbesturen kunnen die aanpassen aan hun eigen processen.

Meer dan 270 schoolbesturen werken met de software van Datapas. Daarnaast heeft het softwarebedrijf samenwerkingen opgezet met (financiële) dienstverleners voor het onderwijs. Zij zetten de software van Datapas in als ondersteuning van de dienstverlening richting hun klanten.

Perscontacten

Lage Bøhren

Lage Bøhren

Press contact Head of Communication Norway +47 921 57 801
Aase Settevik

Aase Settevik

Press contact Director of Brand & Communication +47 920 49 559

Visma levert software die bedrijfsprocessen digitaliseert voor het mkb, de grootzakelijke en de (semi)publieke sector.

Visma biedt software en services die bedrijfsprocessen in de private en (semi)publieke sector vereenvoudigen en digitaliseren. De Visma Group is actief in heel Scandinavië, de Benelux en Centraal- en Oost-Europa. Met meer dan 14.000 medewerkers, en een netto-omzet van ruim €1,741 miljoen EUR in 2021 is Visma een van Europa's toonaangevende softwarebedrijven. Kijk op www.visma.nl voor meer informatie.

Visma is een van Europa’s toonaangevende leveranciers van bedrijfskritische software voor een efficiëntere en veerkrachtige samenleving. Door het werk van bedrijven en organisaties van elke omvang te vereenvoudigen en te automatiseren, verbeteren we het dagelijks leven van mensen. Met 15.000 medewerkers, 1.200.000 klanten uit de particuliere en publieke sector in de Benelux, Scandinavië, Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika, en een netto-omzet van € 2.081 miljoen in 2021, zetten we ons in om morgen beter te maken dan vandaag. Kijk op www.visma.nl voor meer informatie.

Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse en Belgische markt omvat oplossingen voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-government. Visma Benelux bestaat uit 40 bedrijven die zich allemaal richten op bedrijfskritische cloudsoftware. Visma is trotse titelsponsor van Team Jumbo-Visma, een van ‘s werelds beste wieler- en schaatsteams.