Skip to content
Twee derde van processen Nederlandse bedrijven gedigitaliseerd

Persbericht -

Twee derde van processen Nederlandse bedrijven gedigitaliseerd

Nederlandse bedrijven hebben twee derde van hun processen gedigitaliseerd. Over drie jaar zal dat bijna 80% zijn, zo verwachten ze. Ten opzichte van 2021 zijn er geen grote verschuivingen, hoewel de sector handel er positief uitspringt. Over alle sectoren heen is er veel vertrouwen in de toekomst van digitalisering. Maar liefst 56% van de ondervraagden denkt dat vrijwel alle processen over vijf jaar zijn gedigitaliseerd. Dit blijkt uit een online steekproef uitgevoerd door Kien Onderzoek in opdracht van Visma Software. De resultaten zijn nu beschikbaar in de Digitaliseringsindex 2022.

Voor het zesde jaar op rij werd de mate van digitalisering van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht. Het percentage gedigitaliseerde processen ligt nu op 66%, in 2025 zal dat naar verwachting 78% zijn.

Verwerking van bankmutaties blijft meest gedigitaliseerd

Het verwerken van bankmutaties is met 75% het meest gedigitaliseerde proces. De overheid/non-profitsector gaat daarbij aan kop met 83%, gevolgd door de dienstverlening met 77%. De verschillen tussen de grootzakelijke markt en het mkb zijn klein.

Bijna drie kwart van alle facturen wordt digitaal verstuurd. Dit jaar is het digitaal versturen van facturen meer in zwang bij kleinere organisaties (76%) dan in grotere (71%). De drempel voor het digitaal versturen van facturen lijkt ook dit jaar voor een groot deel aan de kant van de klanten te liggen. Het ontvangen van facturen gebeurt voor 68% digitaal, zowel voor het mkb als de grotere bedrijven. Ook de verwerking van facturen gebeurt voor ruim twee derde digitaal, waarbij het verschil tussen mkb en de grotere bedrijven bijna is gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.

Merendeel werkt onveranderd op afstand en meer kleinere organisaties in de cloud

67% van de medewerkers in staat om vanaf elke locatie en op elk moment toegang tot de bedrijfssystemen te krijgen. Dit jaar is er wel weer een duidelijk verschil te zien tussen de grootzakelijke markt (74%) en het mkb (61%). Het aantal organisaties dat in de cloud werkt, is met 58% gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het cloudgebruik in het mkb (60%) is iets toegenomen in vergelijking met de grootzakelijke markt (56%).

Meer plannen voor verdere digitalisatie

Bijna een kwart (24%) van de ondervraagde organisaties geeft aan meer bedrijfsprocessen te willen automatiseren. Zowel in het mkb als in de grootzakelijke markt wordt HR genoemd als een van de processen die organisaties zouden willen digitaliseren. Ook rond voorraadbeheer en productie bestaan er wensen voor meer digitalisering.

Net als vorig jaar benaderen de meeste bedrijven digitalisering op een strategische manier: 34% besteedt aandacht aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. Iets meer dan een vijfde kiest voor een integrale benadering. Bijna de helft van de organisaties binnen de grootzakelijke markt zet strategisch in op digitalisering; dit is twee keer zoveel als in het mkb.

Uitdagingen bij verdere digitalisering

Waar zien bedrijven de grootste uitdagingen bij het digitaliseren van hun processen? Ook dit jaar staat security weer met stip op één. Ze maken zich onder meer zorgen over cybercrime, privacy en de AVG. Mensen blijven eveneens een aandachtspunt. Hoe krijg je ze mee in veranderingen? Hoe leid je ze goed op? En hoe haal je de juiste kennis in huis voor het digitaliseren van processen?

Over vijf jaar alles digitaal

Een ruime meerderheid (56%) verwacht dat in vijf jaar tijd alle processen in het merendeel van de bedrijven zullen zijn geautomatiseerd. In het mkb is het vertrouwen in de voortgang van de digitalisering in de komende vijf jaar iets groter dan in de grootzakelijke markt.

Het onderzoek is in april 2022 gehouden onder eindverantwoordelijken en (mede)beslissers op het gebied van financiën bij organisaties met minimaal 10 medewerkers in het mkb, de grootzakelijke en (semi)publieke sector.

Download de Visma Digitaliseringsindex 2022

Onderwerpen

Tags


Visma is een van Europa’s toonaangevende leveranciers van bedrijfskritische software voor een efficiëntere en veerkrachtige samenleving. Door het werk van bedrijven en organisaties van elke omvang te vereenvoudigen en te automatiseren, verbeteren we het dagelijks leven van mensen. Met 15.000 medewerkers, 1.200.000 klanten uit de particuliere en publieke sector in de Benelux, Scandinavië, Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika, en een netto-omzet van € 2.081 miljoen in 2021, zetten we ons in om morgen beter te maken dan vandaag. Kijk op www.visma.nl voor meer informatie.

Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse en Belgische markt omvat oplossingen voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-government. Visma Benelux bestaat uit 40 bedrijven die zich allemaal richten op bedrijfskritische cloudsoftware. Visma is trotse titelsponsor van Team Jumbo-Visma, een van ‘s werelds beste wieler- en schaatsteams.

Perscontacten

Lage Bøhren

Lage Bøhren

Press contact Head of Communication Norway +47 921 57 801
Aase Settevik

Aase Settevik

Press contact Director of Brand & Communication +47 920 49 559

Visma levert software die bedrijfsprocessen digitaliseert voor het mkb, de grootzakelijke en de (semi)publieke sector.

Visma biedt software en services die bedrijfsprocessen in de private en (semi)publieke sector vereenvoudigen en digitaliseren. De Visma Group is actief in heel Scandinavië, de Benelux en Centraal- en Oost-Europa. Met meer dan 14.000 medewerkers, en een netto-omzet van ruim €1,741 miljoen EUR in 2021 is Visma een van Europa's toonaangevende softwarebedrijven. Kijk op www.visma.nl voor meer informatie.

Visma is een van Europa’s toonaangevende leveranciers van bedrijfskritische software voor een efficiëntere en veerkrachtige samenleving. Door het werk van bedrijven en organisaties van elke omvang te vereenvoudigen en te automatiseren, verbeteren we het dagelijks leven van mensen. Met 15.000 medewerkers, 1.200.000 klanten uit de particuliere en publieke sector in de Benelux, Scandinavië, Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika, en een netto-omzet van € 2.081 miljoen in 2021, zetten we ons in om morgen beter te maken dan vandaag. Kijk op www.visma.nl voor meer informatie.

Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse en Belgische markt omvat oplossingen voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-government. Visma Benelux bestaat uit 40 bedrijven die zich allemaal richten op bedrijfskritische cloudsoftware. Visma is trotse titelsponsor van Team Jumbo-Visma, een van ‘s werelds beste wieler- en schaatsteams.